fbpx

Regulamin Sklepu

Administratorem strony jest Kamil Brzeziński, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8 90-057 Łódź, NIP: 7282715706, REGON 382101021.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres kamil.brzezinski(at)gmail.com.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Roadmapa Programisty dostępny pod adresem roadmapaprogramisty.pl prowadzony jest przez Kamil Brzeziński, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8 90-057 Łódź, NIP: 7282715706, REGON 382101021.

2. Sklep prowadzi sprzedaż treści cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę https://roadmapaprogramisty.pl.

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Kamil Brzeziński, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://roadmapaprogramisty.pl.
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

 • a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 • b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • c) posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

3. Na zamówione produkty Sklep wystawia fakturę VAT. Podczas zakupu należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 5 Formy płatności za zamówienie

1. Zamówienie należy opłacić przy pomocy szybkich płatności Przelewy24.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna należy przesłać na adres kamil.brzezinski(at)gmail.com. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia.

§ 7 Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Reklamację należy wysłać na adres kamil.brzezinski(at)gmail.com.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Kamil Brzeziński, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8 90-057 Łódź, NIP: 7282715706 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Kamil Brzeziński, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8 90-057 Łódź, NIP: 7282715706

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.